Ons doel is om een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheid te dragen.

Dit doen we door onze jeugdbeweging open te stellen voor iedereen. We houden de kampen en het lidgeld laag zodat iedereen de mogelijkheid heeft om lid te worden. Samen met alle leden gaan we op avontuur, dit kan gaan over vlottetochten, avondwandelingen… . Maar ook bieden we een divers aanbod in activiteiten zoals bosspellen, stadsspellen… en natuurlijk ook plezier in sport en spel! We verleggen grenzen en creëren ervaringen die je nooit meer vergeet!